Prinsip-prinsip Yogyakarta: Agenda Bahaya Berselindung Di sebalik Topeng Hak Asasi Manusia

Pada 7 haribulan Mac 2012 baru-baru ini, Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) telah menganjurkan suatu panel berkenaan “Diskriminasi dan Keganasan berdasarkan Orientasi Seksual dan Identiti Gender” yang berlangsung sebagai sebahagian acara tahunan sesi ke 19 Majlis Hak Asasi Manusia di Geneva, Switzerland. Panel tersebut telahpun mendapat bantahan daripada Kumpulan Negara OIC bagi Hak Asasi Manusia, yang telah mengirim sepucuk surat kepada Presiden Majlis Hak Asasi Manusia PBB, Laura Dupuy Lasserre bagi menyatakan kebimbangan Negara-negara OIC terhadap usaha untuk memperkenalkan di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia terma-terma serta standard-standard berkenaan Orientasi Seksual dan identiti Gender yang asing di dalam “bahasa” dan “penerimaan nilai-nilai sejagat” berkenaan hak Lesbian, Gay, Biseksual dan Transeksual, serta dengan jelas menolak sebarang usaha untuk menjadikan orientasi Lesbian, Gay, Biseksual dan Transeksual (ringkasnya “LGBT“) sebagai nilai-nilai yang sepatutnya diterima semua Negara anggota PBB sebagai sebahagian dari hak-hak asasi manusia sejagat.

Percubaan panel tersebut banyak mendapat inspirasi awal dari Prinsip-prinsip Yogjakarta (“Yogyakarta Principles”), yang merupakan satu set prinsip berhubung orientasi seksual dan identiti jantina, yang diwujudkan dengan hasrat  untuk memohon piawaian undang-undang hak asasi manusia antarabangsa bagi menangani penyalahgunaan kuasa hak asasi manusia golongan lesbian, gay, biseksual, dan transeksual (LGBT), dan isu-isu keantaraseksan (intersexuality). Prinsip-prinsip tersebut telah dihasilkan di satu mesyuarat antara Suruhanjaya Juri Antarabangsa (International Commission of Jurists), Perkhidmatan Antarabangsa bagi Hak Asasi Manusia (International Service for Human Rights) dan pakar-pakar hak asasi manusia dari seluruh dunia di Universiti Mada University di Pulau Jawa dari 6 hingga 9 November pada tahun 2006.

Dokumen penutup “mengandungi 29 prinsip yang didakwa diterima dengan sebulat suara oleh pakar-pakar, bersama dengan cadangan kepada kerajaan, institusi-institusi antara kerajaan daerah, masyarakat awam, dan PBB sendiri” tersebut dinamakan sempena Yogyakarta, wilayah paling kecil Indonesia (tidak termasuk Jakarta) yang terletak di pulau Pulau Jawa. Prinsip-prinsip ini belum diterima oleh Negara-negara dalam satu perjanjian, maka secara kendiri, ia bukan bahagian undang-undang hak asasi manusia antarabangsa yang mengikat secara sah, walaupun prinsip-prinsip tersebut adalah bertujuan untuk bertindak sebagai bantuan interpretif kepada perjanjian hak asasi manusia.

Antara 29 penandatangan prinsip-prinsip adalah Mary Robinson, Manfred Nowak, Martin Scheinin, Elizabeth Evatt, Philip Alston, Edwin Cameron, Asma Jahangir, yang kesemuanya berhasrat supaya Prinsip-prinsip Yogyakarta harus diterima sebagai standard universal, mengesahkan standard undang-undang antarabangsa yang mengikat yang mana semua Negara mesti patuhi tetapi beberapa Negara anggota telah menyatakan keraguan.

Perkembangan

Sedari awal 6 hingga 9 November 2006, satu seminar antarabangsa pakar undang-undang hak asasi manusia diadakan di Yogyakarta, Indonesia. Seminar tersebut menjelaskan sifat, skop dan pelaksanaan obligasi hak asasi manusia negara-negara di bawah perjanjian dan undang-undang hak asasi manusia sedia ada dalam hubungan orientasi seksual dan identiti jantina. Prinsip-prinsip yang dihasilkan daripada mesyuarat ini dikatakan telah diterima pakar-pakar hak asasi manusia dari seluruh dunia, dan termasuk para hakim, para ahli akademik, satu bekas Pesuruhjaya Tinggi Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Hak Asasi Manusia, para NGO dan lain-lain. Pakar hak asasi manusia dari Ireland Michael O’Flaherty merupakan pelapor yang bertanggungjawab untuk perangkaan dan pembangunan Prinsip-prinsip Yogyakarta yang diterima pada mesyuarat itu.

Pelancaran dan sambutan

Prinsip-prinsip Yogyakarta yang muktamad telah dilancarkan sebagai satu piagam global bagi hak homoseksual pada 26 Mac 2007 di Majlis Hak Asasi Manusia Bangsa-Bangsa Bersatu di Geneva. Michael O’Flaherty, bercakap di Persidangan Persatuan Lesbian dan Gay Antarabangsa (ILGA) di Lithuania pada 27 Oktober 2007; beliau menerangkan bahawa “semua hak asasi manusia milik kita semua. Kita mempunyai hak asasi manusia kerana kita wujud – bukan kerana kita gay atau lurus dan tanpa mengira identiti jantina kita”, tetapi dalam banyak keadaan hak asasi manusia ini tidak dihormati atau disedari, dan bahawa “Prinsip-prinsip Jogjakarta adalah untuk membetulkan keadaan tersebut”.

Prinsip-prinsip Jogjakarta telah dibentangkan di acara Bangsa-bangsa Bersatu di New York pada 7 November 2007, ditaja bersama oleh Argentina, Brazil dan Uruguay. Pemerhati Hak Asasi Manusia menjelaskan bahawa langkah pertama ke arah ini adalah mengusahakan agar aktiviti homoseksual tidak dianggap sebagai satu jenayah di 77 negara yang masih menjatuhkan penalti yang sah dari segi undang-undang ke atas orang yang berada dalam perhubungan sejenis , dan pemansuhan hukuman mati di tujuh negara yang masih lagi menjatuhkan hukuman mati untuk amalan seks sedemikian.

Hak asasi manusia dan kumpulan hak LGBT mengambil prinsip-prinsip tersebut, dan perbincangan telah dikeluarkan dalam akhbar gay, serta kertas-kertas akademik dan buku-buku teks. Prinsip-prinsip ini, sementara menjelaskan cara akta hak asasi manusia yang sedia ada perlu digunakan dalam situasi tertentu yang relevan pada pengalaman golongan LGBT, ia mempengaruhi perisytiharan PBB yang dicadangkan tentang orientasi seksual dan identiti jantina pada tahun 2008.

Ternyata percubaan memberikan tafsiran terhadap hak-hak LGBT sebagai suatu agenda berbahaya telah berjalan sekian lama, dan menyelinap masuk secara halus ke dalam insturmen-instrumen hak asas manusia PBB yang sudah mulai memberikan kesan besar terhadap makna kemanusiaan yang berlandaskan fitrah kejadian manusia. Hal ini perlu diberikan perhatian serius umat islam dan kepimpinan Negara khususnya, oleh kerana Malaysia bakal melalui “Universal Periodic Review” pada tahun 2013 di Geneva, yang bakal menyaksikan pendirian Negara mengenai isi-isu seperti LGBt dan kebebasan beragama dipersoalkan mereka yang cenderung memberikan tafsiran kebebasan mutlak (“absolute freedom”) berhubung hak-hak LGBT dan kebebasan beragama atas nama hak asasi manusia sejagat.

Kontroversi

Ternyata prinsip-prinsip Yogyakarta ini adalah satu agenda bahaya yang sekali lagi menjadi usaha yang berselindung di sebalik nama hak asasi manusia sejagat. Bagi Negara-negara OIC khususnya, bantahan yang dinyatakan melalui surat bertarikh 14 Februari 2012 tersebut menggambarkan kegusaran yang mendalam terhadap usaha-usaha berterusan untuk mengiktiraf secara terbuka hak-hak yang berlawanaan dengan keadaaan dan sifat fitrah semulajadi manusia. Hal ini demikan oleh kerana Negara-negara Islam sedar bahawa tuntutan terhadap hak-hak sedemikian melampaui garis normal kemanusiaan yang akhirnya akan membawa pada kebinasaan tamadun manusia. Amaran Qur’ani yang sangat jelas seperti pembalasan yang dikenakan terhadap kaum Nabi Luth (a.s) yang mengingkari panduan hubungan manusia secara sejahtera menjadi peringatan yang tetap relevan hingga ke akhir zaman.

Malah, bukan Negara-negara anggota OIC sahaja yang membantah serta menyatakan kegusaran tentang percubaan meenetapkan agenda LGBT ini. Beberapa pihak serta Negara anggota Bukan Islam di dalam PBB turut menzahirkan rasa tidak setuju terhadap agenda tersebut.

Pada Julai 2010, Vernor Muñoz, Pelapor Khas Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Hak Pendidikan, menyampaikan kepada Perhimpunan Agung Bangsa-Bangsa Bersatu satu laporan interim tentang hak asasi manusia bagi pendidikan seks komprehensif , di mana dia menyebut Prinsip-prinsip Jogjakarta sebagai Hak Asasi Manusia yang standard. Dalam perbincangan berikutnya, majoriti daripada anggota Jawantankuasa Perhimpunan Agung Ketiga mencadangkan agar prinsip-prinsip tersebut tidak diterima.

Wakil Malawi, bercakap bagi pihak semua Negara-negara Afrika berhujah bahawa laporan tersebut:

Menunjukkan satu percubaan untuk memperkenalkan idea kontroversi dan satu pengabaian kepada pemegang Mandat Tata Kelakuan bagi Prosedur Khas seperti yang dirangka dalam resolusi Majlis Hak Asasi Manusia 8/4.” Beliau menyuarakan kebimbangan tentang tafsiran semula instrumen, prinsip dan konsep hak asasi manusia sedia ada. Laporan itu juga memilih komen umum yang dipetik dan cadangan-cadangan khusus negara yang dibuat oleh badan perjanjian dan menyebarluaskan prinsip-prinsip kontroversi dan yang tidak diiktiraf, termasuk Prinsip-prinsip Yogyakarta, bagi menjustifikasikan pendapat peribadinya.

Trinidad dan Tobago, bagi pihak anggota CARICOM Negara-negara Caribbean, berhujah bahawa pelapor khas tersebut “telah memilih untuk mengabaikan mandatnya, seperti yang dibentangkan dalam resolusi 8/4 Majlis Hak Asasi Manusia, dan sebaliknya menumpukan kepada apa yang dipanggil ‘hak asasi manusia untuk pendidikan komprehensif.’ Hak sebegini tidak wujud di bawah mana-mana instrumen atau undang-undang hak asasi manusia yang telah dipersetujui di peringkat antarabangsa dan percubaannya untuk mewujudkan satu jauh melebihi mandatnya dan juga mandat Majlis Hak Asasi Manusia.” Wakil Mauritania, yang bercakap bagi pihak Kumpulan Negara-negara Arab, berkata bahawa Negara-negara Arab berasa “terkejut” dan menuduh pelapor tersebut cuba untuk mempromosikan “doktrin bersifat kontroversi yang tidak gemar kepada pengiktirafan universal” dan “mentakrifkan semula konsep pendidikan seksual dan kesihatan reproduktif yang telah mantap kedudukannya, atau mengenai hak asasi manusia secara umum”. Persekutuan Rusia menyatakan “kekecewaan dan pertentangan pendapatnya yang utama terhadap laporan itu,” penulisan pelapor tersebut:

“Sebagai justifikasi buat kesimpulannya, beliau menyebut pelbagai dokumen yang belum dipersetujui di tahap antara kerajaan, dan oleh itu tidak boleh dipertimbangkan sebagai penyataan pendapat masyarakat antarabangsa. Khususnya, beliau merujuk kepada Prinsip-prinsip Yogyakarta dan juga kepada Bimbingan Teknikal Antarabangsa mengenai Pendidikan Seksualiti. Pelaksanaan pelbagai peruntukan dan cadangan dokumen terkemudian akan mengakibatkan pendakwaan jenayah untuk kesalahan jenayah sedemikian seperti merosakkan akhlak belia.”

Sementara itu, Majlis Negara-Negara Eropah menyatakan dalam “Hak Asasi Manusia dan Identiti Jantina” bahawa Prinsip 3 Prinsip-prinsip Yogyakarta adalah “mempunyai kaitan tertentu”: Oleh kerana perkahwinan sejenis berkemungkinan hanya di lima negara anggota Majlis Negara-negara Eropah, mereka yang menukar jantina yang telah berkahwin biasanya perlu bercerai sebelum jantina baru mereka diiktiraf secara rasmi, walaupun dalam kebanyakan kes mereka lebih suka kekal sebagai unit keluarga yang diiktiraf secara sah, terutama sekali jika mereka mempunyai anak. Perceraian terpaksa sedemikian mungkin mempunyai kesan negatif terhadap anak-anak daripada perkahwinan tersebut.(3.2.2) Mereka mencadangkan agar negara anggota “memansuhkan pensterilan dan rawatan perubatan wajib lain sebagai satu keperluan undang-undang bagi mengiktiraf identiti jantina seseorang dalam undang-undang yang menetapkan proses untuk pertukaran nama dan seks,” (V.4) serta untuk “membuat prosedur penukaran jantina, seperti rawatan hormon, pembedahan dan sokongan psikologi, boleh diakses bagi orang-orang yang tukar jantina , dan memastikan bahawa mereka dibayar balik oleh skim insurans kesihatan awam.” (V.5) Begitu juga, Dewan Undangan Majlis Negara-negara Eropah menerima satu dokumen bertajuk “Discrimination berdasarkan orientasi seksual dan identiti jantina” pada 23 Mac 2010, menggambarkan prasangka bahawa “aktiviti homoseksual tidak bermoral” sebagai satu “pandangan subjektif berdasarkan dogma agama bahawa, dalam sebuah masyarakat demokratik, tidak boleh menjadi satu dasar bagi menghadkan hak orang lain.” Dokumen itu membantah kepercayaan bahawa “aktiviti homoseksual semakin memburukkan krisis demografi dan mengancam masa hadapan negara” adalah “tidak logik,” dan bahawa “membenarkan pengiktirafan sah di sisi undang-undang kepada pasangan sejenis tidak mempunyai pengaruh terhadap sama ada pasangan heteroseksual berkahwin atau yang mempunyai anak.”

Satu kumpulan pendesak konservatif yang berpusat di Amerika Syarikat, Institut Keluarga Katolik dan Hak Asasi Manusia, mendakwa bahawa Prinsip-prinsip tersebut boleh menurunkan nilai konsep keluarga dan boleh digunakan untuk menyekat kebebasan bersuara.

Melalui Kumpulan Negara-negara OIC bagi Hak Asasi Manusia, Malaysia telahpun menyatakan undian bantahan terhadap Resolusi 17/19 berkenaan hak-hak LGBT. Malaysia sendiri menghadapi arus kempen yang kuat di dalam Negara yang menunjukkan bibit-bibit sokongan terhadap hak-hak LGBT ini telahpun dipengaruhi Prinsip-prinsip Yogyakarta.

Sebagai contoh, susulan pengaruh Prinsip-prinsip Yogyakarta tersebut juga, sebuah Petubuhan hak Asasi Manusia yang berpengaruh di Amerika Syarikat, Human Rights Watch (HRW) berhujah undang-undang anti-liwat yang diguna pakai di Malaysia sudah ketinggalan zaman kerana undang-undang itu bertentangan dengan hak asasi manusia. Oleh itu, badan hak asasi antarabangsa itu menggesa Malaysia membuang undang-undang anti-liwat yang melanggar hak privasi dan berbentuk diskriminasi serta menganti dengan undang-undang baru yang membenarkan aktiviti liwat. Menurutnya, undang-undang baru itu mestilah selaras dengan Prinsip-prinsip Yogyakarta, laporan Pesuruhjaya Hak Asasi Manusia Bangsa-Bangsa Bersatu dan Deklarasi Vienna yang mengiktiraf hak-hak asasi manusia termasuk melakukan aktiviti seks luar tabie atas dasar suka sama suka.

Ternyata prinsip-prinsip tersebut juga telah mula mendapat tempat di kalangan segelintir NGO Hak Asasi Manusia dan parti politik di Malaysia. Penganjuran Seksualiti Merdeka jelas mendapat inspirasi dari usaha-usaha di peringkat global untuk mendapatkan “hak dan pengiktirafan” bagi golongan LGBT, atas dasar kononnya teguran atau pembaikan untuk memandu golongan ini disifatkan sebagai “diskriminasi” dan “tekanan sosial’ terhadap mereka. Mereka juga merasakan sepatutnya dibenarkan untuk bebas memilih orientasi seks, meskipun orientasi tersebut berlawanan dengan fitrah keagamaan dan kacamata ketamadunan manusia.

Sebagai sebuah Negara yang menjadikan Islam sebagai agama persekutuan, Malaysia perlu terus mengekalkan kedaulatannya dengan tidak tunduk terhadap tekanan antarabangsa melalui penerimaan terhadap prinsip-prinsip Yogyakarta dan lain-lain instrument yang digunakan untuk menerbitkan hak-hak songsang mereka yang berjuang di sebalik gagasan hak asasi manusia sejagat. Peranan Islam sebagai agama Negara, ditambah dengan penerimaan prinsip-prinsip Rukun Negara yang jauh sekali menerima hak dan aktiviti songsang seperti yang dituntut hak golongan LGBT ini, sepatutnya menzahirkan keunikan dan kemampuan Malaysia untuk mematuhi prinsip hak asasi manusia sejagat tanpa mengorbankan nilai agama, budaya setempat dan realiti Negara, sepertimana yang telah dipersetujui bersama melalui Persidangan Hak Asasi Manusia 1993 di Vienna berkenaan kepentingan mengambil kira faktor-faktor tersebut di dalam menuntut sesebuah Negara patuh dengan hak-hak asasi manusia sejagat.

AZRIL MOHD AMIN ialah Naib Presiden, Persatuan Peguam Muslim Malaysia.

5 responses

 1. Salam,

  Perkara ini perlu tindakan yang bersepadu dari semua Persatuan Islam kerana nampaknya mereka gunakan Indonesia untuk menyusup ke Malaysia . Wajar di gerakkan tindakkan yang melibatkan kerajaan dan ketua agama negara Malaysia ini.
  Aj.Shaari

 2. Assalammualaikum..En Azril

  Pada pagi ini saya berkesempatan menonton siaran ulangan rancangan Halaqah di tv9.. yang di mana encik di panggil untuk berbincang mengenai isu LGBT ini. Saya mahu bertanyakan soalan pada ustaz, sebagai seorang peguam pernahkah ustaz berhadapan dengan kes seperti mendakwa sesorang muslim yang telah di katakan songsang dan di minta patuh kembali pada ajaran agama atau kembali kepada fitrah. Bolehkah sekiranya sesiapa mendakwa mereka yang telah songsang ini dengan tujuan untuk memberikan peringatan kepada hak islam itu sendiri. Dan adakah di dalam undang-undang mereka yang songsang ini mendapatkan belaan diri dalam hal ini.

  Saya mohon untuk berikan tunjuk ajar ustaz, kerana saya mahu membantu seseorang yang saya kenal daripada terus berkelakuan sedemikian. Saya tinggalkan email saya pada ustaz untuk perhubungan yang lebih lanjut, dzulfikarazmi@gmail.com

  Terima kasih.

 3. Pingback: Tuntutan-tuntutan COMANGO untuk Proses Semakan Berpenggal Sejagat Malaysia 2013 « Azril Mohd Amin, Esq.

 4. Pingback: Tuntutan COMANGO bercanggah Islam, Perlembagaan Persekutuan | ISMAWeb

 5. Pingback: Tuntutan COMANGO mengandungi tuntutan berbahaya terhadap Islam | ISMAWeb

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: