A Malaysian mould of human rights

A Malaysian mould of human rights

Published in The Malaysian Insider today.

When it comes to philosophical as well as religious differences in the interpretation and implementation of human rights, the tale of David versus Goliath may be resorted to for inspiration. Continue reading

Advertisements
Perkukuh Hak Asasi Muslim

Perkukuh Hak Asasi Muslim

Perlembagaan Persekutuan meletakkan asas yang kukuh bagi kedudukan Islam sebagai agama Negara melalui fasal 3(1) dan fasal-fasal lain berkaitan. Sumpah sharie Yang DiPertuan Agong di dalam fasal 37(1) (Jadual Keempat), memaktubkan tanggungjawab baginda untuk memelihara Islam pada setiap masa. Tugas ini diamanahkan di bahu setiap penjawat awam bagi kerajaan yang memerintah, serta merupakan salah satu tiang utama yang membina asas kenegaraan.

Continue reading