Penderitaan Rohingya: Perlunya tindakan lebih berkesan

Diterbitkan di sini.

Mesyuarat Peringkat Tertinggi Pertubuhan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) ke-21 yang diadakan di Pnom Penh pada 18-19 November 2012 telah mezahirkan keazaman politik baru rantau ini dengan termeterainya Perisytiharan Hak Asasi Manusia (HAM) ASEAN atau ASEAN Human Rights Declaration (AHRD) yang melakar sejarah kewujudan rantau yang strategik ini.

Continue reading