Perkukuh Hak Asasi Muslim

Perkukuh Hak Asasi Muslim

Perlembagaan Persekutuan meletakkan asas yang kukuh bagi kedudukan Islam sebagai agama Negara melalui fasal 3(1) dan fasal-fasal lain berkaitan. Sumpah sharie Yang DiPertuan Agong di dalam fasal 37(1) (Jadual Keempat), memaktubkan tanggungjawab baginda untuk memelihara Islam pada setiap masa. Tugas ini diamanahkan di bahu setiap penjawat awam bagi kerajaan yang memerintah, serta merupakan salah satu tiang utama yang membina asas kenegaraan.

Continue reading