Forum Islam dan Cabaran Semasa 20 Januari 2013

Dalam usaha memberikan penjelasan berterusan tentang keprihatinan dan pendirian tegas mempertahankan kesucian kalimah Allah, gabungan Pertubuhan-pertubuhan Islam Bukan Kerajaan (NGI) yang bersepakat di atas nama PEMBELA, akan menganjurkan Forum Islam dan Cabaran Semasa dengan mengangkat tajuk “Polemik Isu Kalimah Allah” pada hari Ahad 20 Januari 2013, bermula jam 8.30 pagi, bersamaan 8 Rabiul Awal 1434 bertempat di Auditorium Utama, Kampus Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Gombak. Continue reading

Melahirkan Kepimpinan Unggul

Kertas kerja ini dibentangkan di Kursus Kepimpinan Perdana di Kaherah pada 15 & 16 November 2005.

ASAS PERBINCANGAN

Di dalam era moden ini kita berada di dalam dilema apabila berdepan dengan tugas untuk menyampaikan formula penyelesaian terhadap pelbagai cabaran yang dihadapi masyarakat, dan ini memerlukan pada aspek kepimpinan yang kukuh. Kepimpinan boleh dibentuk dan diperbaiki; serta disuburkan, difahami dan digarap berdasarkan prinsip-prinsip kreatif dan saintifik yang menurut asas Islam (within creative and scientific principles constructed on the foundations of Islam). Prinsip menyuburkan kepimpinan ini adalah melalui bimbingan Al-Qur’an dan cara Rasulullah SAW yang menjadi sumber Rahmatan Lil ‘Alamin – Rahmat bagi seluruh alam. Hal ini menyimpulkan prinsip dan contoh kepimpinan sejagat.

Continue reading