Misi pelobi LGBT cemari agenda PBB

Diterbitkan di sini.

MATLAMAT Pembangunan Milenium 2015 (MDG 2015) mengandungi lapan tujuan yang dipersetujui oleh 192 negara anggota Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) untuk dicapai menjelang 2015. Pelan ini terhasil daripada matlamat pembangunan antarabangsa Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dan secara rasminya diasaskan pada Kemuncak Milenium pada tahun 2000, disertai 189 pemimpin dunia yang mengguna pakai Perisytiharan Milenium PBB.

Continue reading