Detik Aspirasi & Harapan NHRAP

Semenjak tahun 1950, Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) telah menetapkan 10 Disember sebagai Hari Hak Asasi Manusia, demi meningkatkan perhatian Negara-negara anggotanya terhadap Perisytiharan Sejagat Hak Asasi Manusia 1948 (UDHR 1948) sebagai standard umum keberhasilan pencapaian dan komitmen hak asasi manusia untuk semua bangsa. Continue reading